อยากทำครอบฟัน ควรเริ่มทำตอนอายุเท่าไหร่

การทำครอบฟัน (dental crowns) นั้นมักจะไม่มีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่แน่นอน เนื่องจากการทำครอบฟันขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางทันตกรรมของผู้ป่วยมากกว่าปัจจัยด้านอายุ อย่างไรก็ตาม ศูนย์ทันตกรรมตกแต่งฟัน PMDC มีแนวทางคำแนะนำที่สามารถใช้เป็นแนวทางได้ดังนี้มาดูกันเลยค่ะ

วัยเด็กและวัยรุ่น: ในเด็กและวัยรุ่น การทำครอบฟันมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้น เนื่องจากฟันยังอยู่ในระหว่างการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนฟันน้ำนมเป็นฟันแท้ แต่ในบางกรณีที่ฟันน้ำนมมีปัญหารุนแรง เช่น ฟันแตกหักหรือฟันผุขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้ ก็อาจจำเป็นต้องทำครอบฟันชั่วคราว

วัยผู้ใหญ่: เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ฟันแท้จะเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว การทำครอบฟันจึงเป็นเรื่องปกติในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น ฟันที่ผ่านการรักษารากฟัน ฟันที่แตกหักหรือเสียหายมาก ฟันที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน หรือเพื่อเสริมความสวยงาม

วัยสูงอายุ: ในวัยสูงอายุ การทำครอบฟันยังคงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ตามความจำเป็น เช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่ โดยอาจมีการพิจารณาสภาพเหงือกและกระดูกขากรรไกรประกอบด้วย

สรุป: การทำครอบฟันควรพิจารณาจากสภาพของฟันและความจำเป็นทางการแพทย์มากกว่าปัจจัยทางอายุ โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนำและพิจารณาว่าการทำครอบฟันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับสภาพฟันของคุณหรือไม่ และควรทำเมื่อใด

การทำครอบฟันมีประโยชน์หลายประการ ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่นิยมในทันตกรรมเพื่อการรักษาและเสริมความสวยงามของฟัน นี่คือข้อดีบางประการของการทำครอบฟัน

ปกป้องฟันที่อ่อนแอ: ครอบฟันสามารถช่วยปกป้องฟันที่อ่อนแอหรือเสียหายจากการแตกหัก หรือฟันที่มีการผุอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการอุดฟันธรรมดา

ฟื้นฟูการทำงานของฟัน: ฟันที่ผ่านการรักษารากฟันหรือได้รับความเสียหายรุนแรงสามารถกลับมามีการใช้งานที่ดีเหมือนเดิมได้ด้วยการทำครอบฟัน เนื่องจากครอบฟันจะช่วยคืนความแข็งแรงและการทำงานที่ปกติของฟัน

เสริมความสวยงาม: ครอบฟันสามารถช่วยปรับปรุงรูปลักษณ์ของฟันที่มีปัญหา เช่น ฟันที่มีสีเหลือง คราบหรือฟันที่มีรูปร่างไม่ปกติ ทำให้รอยยิ้มดูสวยงามและมั่นใจมากขึ้น

เพิ่มความแข็งแรงให้กับฟัน: ฟันที่ถูกครอบฟันจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการทำครอบฟันมักจะมีความแข็งแรงทนทาน เช่น เซรามิก หรือพอร์ซเลน

ปกปิดฟันที่ถูกทำให้เล็กลง: ในบางกรณี เช่น การทำสะพานฟัน (dental bridge) อาจต้องทำให้ฟันข้างเคียงเล็กลงเพื่อรองรับสะพานฟัน การครอบฟันจะช่วยปกปิดและป้องกันฟันที่ถูกทำให้เล็กลงเหล่านั้น

ป้องกันฟันแตกหักเพิ่มเติม: สำหรับฟันที่เคยแตกหักหรือมีรอยร้าว การทำครอบฟันจะช่วยป้องกันไม่ให้ฟันแตกหักเพิ่มเติม ทำให้ฟันมีอายุการใช้งานนานขึ้น

ฟื้นฟูการบดเคี้ยว: ฟันที่มีปัญหาอาจทำให้การบดเคี้ยวอาหารไม่สมบูรณ์ การทำครอบฟันสามารถช่วยฟื้นฟูการบดเคี้ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำครอบฟันมีประโยชน์ในหลายด้านและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาฟันที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อให้ได้รับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพฟันของแต่ละบุคคล

หากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจ อยากเข้ารับการทำครอบฟัน เพื่อให้ฟันของคุณมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวและแข็งแรง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรมตกแต่งฟัน PMDC ที่มีบริการดูแลสุขภาพช่องปากของคุณอย่างครบวงจร โดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ติดตามผลการรักษาอย่างใส่ใจ เพราะเราอยากมอบรอยยิ้มที่สวยงามมั่นใจให้กับคุณค่ะ