สิทธิประโยชน์ของประกันสุขภาพมีอะไรบ้าง

ประกันสุขภาพ

เชื่อว่ายังมีผู้อ่านหลายๆ ท่านยังคงไม่ทราบว่าประกันสุขภาพมี สิทธิประโยชน์มากมายที่สามารถช่วยปกป้องและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของคุณได้ มาดูสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจได้รับจากการทำประกันสุขภาพ ได้จากบทความนี้กันเลยค่ะ 

การคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เช่น ค่าคลอดบุตร ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับการผ่าตัด ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการตรวจวินิจฉัย และค่ารักษาค่ะ

ค่าใช้จ่ายในกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต บางกรณี ประกันสุขภาพจะจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันหรือครอบครัวในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือเกิดการบาดเจ็บหรือทุพพลภาพที่ทำให้สูญเสียความสามารถในการทำงานค่ะ

การเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ดี ประกันสุขภาพบางประเภทอาจให้คุณเข้ารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เคยเข้ารับรักษามาก่อน โดยไม่ต้องรอนานหรือมีข้อจำกัดในการเข้ารับการรักษาค่ะ

การตรวจสุขภาพประจำปี บางบริษัทประกันสุขภาพอาจให้บริการการตรวจสุขภาพประจำปีฟรีหรือในราคาที่ถูกกว่า เพื่อช่วยในการค้นหาและรับรู้โรคหรือสภาวะที่อาจเกิดขึ้นกับคุณค่ะ

การป้องกันโรค บางแผนประกันสุขภาพอาจมีการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคและสุขภาพให้กับผู้เอาประกัน เช่น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น เคล็ดลับในการรักษาสุขภาพ และอื่นๆค่ะ

ความสบายใจในเรื่องการเงิน การมีประกันสุขภาพที่เหมาะสมอาจช่วยลดภาระการเบิกใช้เงินส่วนตัวในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ และช่วยปกป้องความเสี่ยงในเรื่องการเจ็บป่วยที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือสถานะทางการเงินของคุณค่ะ

โดยประกันสุขภาพมีบริการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแผนประกันและบริษัทประกัน คุณควรอ่านรายละเอียดของแผนประกันและเงื่อนไขการใช้งานให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันสุขภาพค่ะ หากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจอยากทำประกันสุขภาพให้กับตนเองหรือคนที่คุณรัก สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดกับคุณ บริการอย่างห่วงใย ใส่ใจทุกกรมธรรม์ค่ะ