รู้หรือไม่ เกิดเรื่องฉุกเฉินกู้ประกันชีวิตตนเองได้นะ

ในบางครั้งชีวิตเราก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป บางครั้งอาจมีเรื่องฉุกเฉินที่เราจำเป็นจะต้องใช้เงิน จะหยิบยืมใครก็เกรงใจ จะหาแหล่งกู้ก็ไม่รู้ว่าจะกู้จากไหนรออนุมัตินานไหม แต่มีอีกที่หนึ่งที่ใครหลายคนคาดไม่ถึงนั่นก็คือ ประกันชีวิตที่เราทำไว้ในมือนั่นเอง หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าทำได้จริงเหรอ วันนี้เราจะมาไขทุกคำตอบกันค่ะ

การกู้ยืมเงินจากประกันชีวิต คือ การที่เรากู้เงินจากมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เราได้ซื้อไว้เพื่อนำเงินออกมาใช้ก่อน โดยที่สิทธิประโยชน์ด้านของความคุ้มครองชีวิตยังอยู่เหมือนเดิมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในภายหลัง ซึ่งจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแค่ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ วงเงินกู้ ของการกู้กรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น จะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย นั่นก็คือ มูลค่าเวนคืนและบริษัทได้มีการกำหนดให้กู้ได้เท่าไหร่ของมูลค่าเวนคืน ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้จาก ตัวกรมธรรม์ ซึ่งจะมีระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ว่า  ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่เท่าไร จะมีมูลค่าเวนคืนเท่าไรต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท การคิดดอกเบี้ยของการกู้กรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยอีกประมาณ 2% ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์จะแตกต่างกัน โดยการกู้กรมธรรม์นั้น มีข้อกำหนดคือกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับ และผู้ทำประกันจะต้องยังไม่ได้ใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จและยังไม่มีการแปลงเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา ในบางกรณีที่เราเคยกู้ยืมเงินไปแล้ว แต่ยังคงมีมูลค่าเงินสดเหลืออยู่ในกรมธรรม์ก็สามารถทำการติดต่อกับทางบริษัทเพื่อขอกู้เงินเพื่อขอกู้เพิ่มได้ทั้งนี้อยู่ที่เงื่อนไขของบริษัทด้วย

เรียกได้ว่าเป็นทางออกที่ใครหลายคนคิดไม่ถึง แต่สามารถเป็นทางออกให้เราได้ดีในยามที่เรามีปัญหาต้องการใช้เงินได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว หากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจอยากทำประกันชีวิต ขอแนะนำ KWI Life ประกันชีวิตที่มอบผลตอบแทนสุดคุ้มค่าให้กับคุณ พร้อมให้คุณออกแบบประกันชีวิตได้ตามความต้องการค่ะ