ประกันสุขภาพ สิ่งที่หลายคนมองข้ามใครว่าไม่สำคัญ

หลายคนมักจะไม่ค่อยนึกถึงประกันสุขภาพเท่าใดนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว และเนื่องจากการทำงานก็มีประกันสังคมอยู่แล้วด้วยเลยมองข้ามการทำประกันชีวิตไป เลยทำให้คนไทยหลายๆ คนเลือกที่จะละเลยที่จะทำประกันสุขภาพให้กับตนเองด้วยหลายๆ เหตุผลด้วยกัน ดังนี้ 

1) ที่ทำงานมีประกันสุขภาพให้อยู่แล้ว การประกันสุขภาพให้พนักงานนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการประกันกลุ่มซึ่งมักจะมีความคุ้มครองตามจริงแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนด และจะคุ้มครองเฉพาะเมื่อเป็นพนักงานของบริษัทเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกจากงาน หรืออยู่ระหว่างหางานใหม่ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองแต่อย่างใด

2) เบี้ยประกันแพงจ่ายแล้วทิ้ง เก็บเงินไว้จ่ายค่ารักษาเองดีกว่า จริงอยู่ที่การทำประกันสูขภาพเป็นประกันที่มีเบี้ยสูง อีกทั้งยัง ไม่ได้อะไรกลับคืนมา (นอกจากความคุ้มครอง) แต่หากเราเลือกประหยัดค่าเบี้ยปีละ 3 หมื่นบาท 5 ปี รวมเป็น 150,000 บาท แล้วเกิดต้องผ่าตัดใหญ่ซึ่งต้องใช้อย่างน้อย 6 -7 แสนบาท เบี้ยที่ประหยัดได้ก็จะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น การจ่ายค่าเบี้ยที่ทราบล่วงหน้า จึงเป็นการแลกที่คุ้มกับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่ไม่แน่นอนและอาจมีจำนวนสูงในแต่ละปีได้

3) รออายุมากแล้วค่อยทำประกันสุขภาพก็ได้ การรอจนอายุมากๆมีความเสี่ยงที่ผู้ทำประกันอาจเริ่มมีอาการเจ็บป่วย ซึ่งบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองในโรคซึ่งเป็นมาก่อนการทำประกัน นอกจากนี้ การไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงก็เป็นเหตุให้บริษัทประกันปฏิเสธการคุ้มครองโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ ดังนั้น หากเริ่มทำประกันสุขภาพไว้ตั้งแต่อายุยังน้อยก็ช่วยลดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธความคุ้มครองในหลายๆ โรคจากบริษัทประกันได้

4) เป็นคนแข็งแรงไม่เคยแม้แต่เป็นหวัด จริงๆ แล้วคนร่างกายแข็งแรงอาจมีค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลโดยรวมสูงกว่าคนร่างกายไม่แข็งแรงก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ร่างกายของคนที่ได้ชื่อว่าแข็งแรงก็จะเริ่มอ่อนแอลง และมีอาการของโรคต่างๆ ทยอยเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งด้วยความที่เป็นคนแข็งแรงก็มีโอกาสที่จะอยู่ไปนานกว่า (พร้อมด้วยอาการเจ็บป่วยที่มี) ในขณะที่ผู้แข็งแรงน้อยกว่าก็อาจจากไปก่อนที่จะมีค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเกิดขึ้น

เพราะการเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนและสามารถเกิดขึ้นได้แม้ไม่ทันตั้งตัว ขอแนะนำให้ทุกๆ คนลองพิจารณาตัดสินใจการทำประกันสุขภาพ อย่างนึกถึงความจำเป็น อาจดูข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทประกันสุขภาพ เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจการทำประกันสุขภาพ ขอแนะนำ KWI คิง ไว ประกันภัย ที่คุ้มครองครบทั้งอุบัติเหตุ สุขภาพ เจ็บป่วยโรคทั่วไป โรคมะเร็ง โรคร้ายแรง ในกรมธรรม์ใบเดียว คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายสูงสุด 10 ล้านบาทต่อปี ค่าห้องสูงสุด 9,000 บาท ดูรายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kwilife.com/health