ทำประกันชีวิต ไม่ต้องตรวจ ไม่ตอบคำถามจริงหรือไม่

ซื้อประกันชีวิต ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ เชื่อได้ว่า ใครหลายคนต้องเคยได้ยินคำนี้ แต่สงสัยกันไหมว่า การทำประกันชีวิตนั้น ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพกันจริงรึเปล่า วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยให้

เรียกได้ว่าเป็นประโยคขายของประกันชีวิต เลยก็ว่าได้ สำหรับ “ไม่ต้องตรวจ ไม่ตอบคำถามสุขภาพ” เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนมาทำประกันชีวิต แต่รู้กันหรือไม่ว่า ตัวนี้มีกฎหมาย กำกับไว้ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า มาตรา 865 ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณีประกัน ชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่ เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอก ปัดไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบ มูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันทำสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธิ นั้นเป็นอันระงับสิ้นไป ซึ่ง ก็หมายถึงว่า ถ้าไม่มีการตรวจสุขภาพ หรือการแจ้งความเป็นจริงของโรคที่เราเป็น บริษัทประกันชีวิต สิทธิ์ทำให้กรมธรรม์ของเราเป็นโมฆะหรือยกเลิกกรมธรรม์ของเราได้เลย ซึ่งจะทำให้เรานั้นไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากการทำประกันชีวิต

ซึ่งถือได้ว่าเป็นการอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย ใครที่ไม่รู้ก็อาจที่จะหลงเชื่อได้ง่ายๆ ซึ่งหากเราไม่ได้เสียชีวิตจากเรื่องของปัญหาสุขภาพ ก็ไม่มีปัญหา หากเราเสียชีวิตจากปัญหาสุขภาพปัญหาก็จะตามมาทันที

รู้กันแบบนี้แล้ว อย่ามัวไปหลงเชื่อคำโฆษณาที่ชวนให้เราเชื่อ การศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง ศึกษาข้อมูลทำทุกอย่างให้ถูกต้อง การทำประกันชีวิตเราคุ้มค่า ได้ผลประโยชน์ครบแน่นอน ผู้อ่านท่านใดที่มีความสนใจอยากทำประกันชีวิต สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต ที่มอบความคุ้มครองสูงสุดและเงินชดเชยให้กับคุณตามแผนประกันที่สมัครไว้ บริการดูแลอย่างจริงใจค่ะ