กลุ่มผู้ป่วยที่เหมาะทำการรักษากับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟูตามโรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆ แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทำการรักษาเกี่ยวกับอะไร และมีผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้างที่เหมาะจะทำการรักษากับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เรามาดูพร้อมกันเลย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายผู้ป่วยด้วยการทำหัตถการ การออกกำลังกาย การใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทนหรือการกินยาตามคำแนะนำของแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดอาการซ้ำหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

กลุ่มผู้ป่วยที่เหมาะจำทำการรักษากับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดทั้งชนิดไม่เรื้อรัง และเจ็บปวดชนิดเรื้อรัง
 • ผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อเกร็งตัวในบริเวณต่างๆ
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ และกระดูก
 • ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา
 • นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการซ้อมหรือการแข่งขัน หรือต้องการเพิ่มสมรรภาพร่างกาย
 • ผู้ป่วยและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ทั้งที่เป็นมาตั้งแต่เกิด หรือเกิดจากการประสบอุบัติเหตุ
 • ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการตรวจสภาพเส้นประสาท ระบบประสาท และกล้ามเนื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าวินิจฉัย
 • ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการตรวจประเมิณสภาพร่างกายต่างๆ
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ ประเภทต่างๆ เช่น โรคลิ้นหัวใจรั่ว หรือ โรคหัวใจขาดเลือด ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ
 • ผู้ป่วยโรคปอด ประเภทต่างๆ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • กลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น

หากสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมนักกายภาพบำบัดมากประสบการณ์ สามารถดูข้อมูลได้ที่

หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างกับคำว่า เวชศาสตร์ฟื้นฟูตามโรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆ แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทำการรักษาเกี่ยวกับอะไร และมีผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้างที่เหมาะจะทำการรักษากับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เรามาดูพร้อมกันเลย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายผู้ป่วยด้วยการทำหัตถการ การออกกำลังกาย การใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทนหรือการกินยาตามคำแนะนำของแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดอาการซ้ำหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

กลุ่มผู้ป่วยที่เหมาะจำทำการรักษากับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดทั้งชนิดไม่เรื้อรัง และเจ็บปวดชนิดเรื้อรัง
 • ผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อเกร็งตัวในบริเวณต่างๆ
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ และกระดูก
 • ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา
 • นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการซ้อมหรือการแข่งขัน หรือต้องการเพิ่มสมรรภาพร่างกาย
 • ผู้ป่วยและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ทั้งที่เป็นมาตั้งแต่เกิด หรือเกิดจากการประสบอุบัติเหตุ
 • ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการตรวจสภาพเส้นประสาท ระบบประสาท และกล้ามเนื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าวินิจฉัย
 • ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการตรวจประเมิณสภาพร่างกายต่างๆ
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ ประเภทต่างๆ เช่น โรคลิ้นหัวใจรั่ว หรือ โรคหัวใจขาดเลือด ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ
 • ผู้ป่วยโรคปอด ประเภทต่างๆ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • กลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น

หากสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมนักกายภาพบำบัดมากประสบการณ์ สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://www.rehabcareclinic.com/